Wednesday, January 12, 2011

Kill process dengan hanya single click

kali ini, saya akan memberikan satu dua cara untuk create a basic command line untuk kill certain task,
sebagai contoh, sekiranya anda mempunyai banyak program yang sedang running, anda boleh menggunakan command line ini untuk kill, sesuai untuk digunakan sekiranya anda x mematikan process in the begini mahupun untuk kill process simultaneously menggunakan coding ini,
1. buka notepad.exe
2. taip @echo off
3. taip taskkill /im "SILA LETAKKAN IMAGE NAME DISINI" /f
4. repeat line statement no.3 dengan menukar image name
5. taip sebagai ProcessKill.bat

Klik Image Untuk Perbesarkan
/im bermaksud image name, anda boleh mengunakan cara PID tetapi adalah lebih sukar dan memerlukan tasklist
/f bermaksud force kill, sekiranya anda tidak menggunakan ini, sesetengah hardcore process sukar/tidak boleh dikill,

untuk run process diatas, anda perlu right klik, select "run as administrator" terlebih dahulu untuk avoid ULC.

additional : Sekiranya anda ini mengubah program diatas, anda boleh right klik, select edit,
sekiranya anda ingin membuat program ini un-editable, anda perlu mendownload program ini here dan menukar file diatas kepada .exe files.

0 comments:

Post a Comment

Eddytech menggunakan sistem comment yang tidak memerlukan anda untuk memasukkan "captcha" bagi memudahkan eddytech untuk mendapat feedback daripada anda :)