node.js promise

Satu perkara yang menyukarkan didalam node.js adalah untuk menghasilkan sebuah kod yang boleh diguna semula. DRY code. Ditambah dengan node.js yang execute didalam single »