Sunday, March 20, 2011

tasklist dan taskkill tutorial

 tasklist dan taskkill, adik beradik yang sangat-sangat berguna bagi para-para pengguna setia CMD seperti saya :P. tasklist adalah satu daripada CMD command yang boleh digunakan untuk view proses-proses yang sedang berlaku sama ada didalam computer anda mahupun computer yang berada didalam network. aik? dalam network?? ya, tasklist boleh view proses-proses yang sedang berjalan didalam computer yang se-Network dengan computer utama. kebiasaanya untuk network LAN. saya akan terang serba sedikit berkenaan cara-cara penggunaan tasklist dan taskkill ini. Pertama sekali, saya akan terangkan tasklist terlebih dahulu. pastikan anda run CMD terlebih dahulu, tasklist dan taskkill memerlukan console CMD untuk berfungsi.

Tasklist
sekiranya anda taip tasklist, segala proses didalam komputer anda akan ditunjukkan. Image name bermaksud nama program tersebut,PID ialah process identification(ID). Session name bermaksud jenis sesi yang digunakan, sekiranya session name service, maknanya prgram tersebut berfungsi menggunakan host service. dan sekiranya console, ini bermakna program tersebut berfungsi tanpa menggunakan service host dan menggunakan console seperti console CMD cuma tak nampak sahaja. Session# mewakili session number. jika anda perhatikan, setiap program yang sessionnya Console akan ada session# 1. ini bermakna, program tersebut menggunakan 1 console. berbeza dengan service yang tidak memerlukan console dan bergantung kepada service host

kekurang tasklist berbanding taskmanager ialah ianya tidak mempunyai auto-refresh. oleh itu, sekiranya anda sudah matikan sesebuah program atau aplikasi, anda perlu taip semula tasklist untuk lihat proses yang sedang berlaku pada waktu itu. mem usage ialah berapa besar saiz program tersebut sedang berada didalam memory coomputer anda.

argument bagi tasklist termasuk option-optionnya ialah
TASKLIST /S [system] /U [username] /P [password] /m [module] | /SVC | /v /fi [filter] /fo [format] /NH

definisi Parameter yang ditetapkan
/sSystemnama komputer yang ingin disambung
/uuser namenama user bagi meluluskan penyambungan
/ppasswordpassword bagi penyambungan ke komputer lain
/mmodulesort task, ada program yang menggunakan .dll file dijalankan.
/SVC-Displaykan proses-proses yang tersembunyi disebalik process yang menggunakan session service
/v-Displaykan informasi penuh berkenaan program tersebut.(tidak termasuk /SVC mode)
/FIfilterfilter process, anda boleh filter STATUS,IMAGENAME,PID,SESSION,SESSIONNAME, CPUTIME,USERNAME,SERVICES,MODULES,WINDOWTITLE,MEMUSAGE. "Cara penggunaan filter seperti dibawah table ini"
/FO dan /NH-adalah cara-cara CMD perlu displaykan list of task.
cara penggunaan /FI (sebagai contoh saya ingin filter PID yang bernombor 1333)
TASKLIST /FI "PID eq 1333"
TASKLIST /FI "IMAGE NAME eq explorer.exe"

Taskkill
mempunyai ciri-ciri yang sama dengan tasklist, cuma ianya digunakan untuk kill sesebuah prosess. terdapat penambahan argument bagi kill sesuatu process.

argument dan option(parameter) bagi taskkill
TASKKILL [/S system [/U username [/P [password]]]]
{ [/FI filter] [/PID processid | /IM imagename] } [/T] [/F]

definisi Parameter yang ditetapkan
/s-(SAMA SEPERTI TASKLIST)
/u-(SAMA SEPERTI TASKLIST)
/p-(SAMA SEPERTI TASKLIST)
/FI-(SAMA SEPERTI TASKLIST)
/PIDprosesIDkill sesuatu process menggunakan PID yang diberikan.gunakan tasklist untuk dapatkan PIDnya
/IMimageNameKill sesuatu process menggunakan image name. sebagai contoh TASKKILL /IM explorer.exe
/t-terminate secara tree, mana-mana sub process turut di-kill
/f-terminate secara paksa
*jangan campur aduk /IM dengan /PID. jika ingin kill proses menggunakan /PID, maka jangan include option /IM

tatur cara penggunakan /FI adalah seperti taturcara penggunaan /FI bagi tasklist
TASKKILL /FI "PID eq 1333"
TASKKILL /FI "IM eq firefox.exe"
 

1 comment:

 1. Hirens 2018 New Generation Support HDD GPT + UEFI-CSM READY!
  cobain open source project rancangan ane gan >

  IT Tools Pack Solution

  (Tersedia Acronis 2018 + Norton Ghost + Minitool Partition Wizard Technician 9.1 + DLL)

  #SalamSatuTeknologi

  ReplyDelete

Eddytech menggunakan sistem comment yang tidak memerlukan anda untuk memasukkan "captcha" bagi memudahkan eddytech untuk mendapat feedback daripada anda :)