Saturday, January 28, 2012

Setup ISS dikomputer anda

Tutorial ini khas untuk student-student science computer yang mengambil kursus Web Development.

Berikut adalah caranya untuk setup Internet Informations Service (ISS) dikomputer anda.
[ISS digunakan untuk menjadikan komputer anda sebagai sebuah local server yang dimana anda boleh host website anda menggunakan komputer anda (Local Network Only)]
[ISS diperlukan bagi Web Server yang menggunakan ASP based web server (windows based)]

BAGI MEREKA YANG TELAH MENGINSTALL ISS DIDALAM KOMPUTER ANDA, ANDA BOLEH SKIP KE LANGKAH KE 3.

Langkah 1 :
Buka Control Panel, kemudian pilih option Programs, Kemudian klik "turn windows feature on or off"

Start Menu > Control panel

Install ISS (SEKIRANYA TIDAK DI INSTALL LAGI)

Langkah 2 :
Tick pada Internet Information Services dan juga Internet Information Services Hostable Web Core. Kemudian klik OK. tunggu sehingga process installing siap (lebih kurang 2~3 minit *)
ISS diberi sebahagian daripada package windows

Setting up

Langkah 3 :
Setelah kekotak dialog Installing hilang, taip internet di search bar start menu, kemudian pilih Option Internet Information Services (ISS) Manager
mencari ISS dengan mudah

Langkah 4 :
pastikan butang start berada didalam keadaan unclickable

Berjaya
Pastikan ISS anda telah start, Kemudian buka web browser anda, dan taip 127.0.0.1. Sekiranya muncul Welcome screen ISS, anda telah berjaya menginstallnya.


* Bergantung kepada kelajuan komputer anda

- Sekiranya anda sedang menggunakan Apache, berkemungkinan akan berlaku konflik, pastikan Apache di berhentikan terlebih dahulu sebelum menggunakan ISS. Kedua-dua applikasi ini jauh berbeza biarpun penggunaannya adalah sama.

- Sekiranya anda ingin menggunakan Apache Web Server, Anda hanya perlu klik Stop pada ISS Manager anda, dan running kembali Apache Web Server anda tanpa perlu menginstall ISS or vice versa.

- Klik sini untuk setting up XAMPP bagi mereka yang mengambil subjek System Informations

2 comments:

Eddytech menggunakan sistem comment yang tidak memerlukan anda untuk memasukkan "captcha" bagi memudahkan eddytech untuk mendapat feedback daripada anda :)