Saturday, March 26, 2011

Kekurangan Teknik Hide Drive di MyComputer

Selepas daripada previous postOpen In New Tab, eddytech akan menerangkan kekurangan/kelemahan menggunakan trick hide drive di my computer menggunakan registry. antara kelemahan-kelemahannya ianya.

1. boleh ditembusi menggunakan CMD
Still menggunakan cara judge

2. boleh digunakan dengan cara meneka
My Computer, masukkan letter drive di address bar
See, boleh masuk biarpun hidden

3. jelas ternampak aneh sekiranya plug-in thumdrive yang belum pernah di plug-in kedalam komputer, cuba lihat image di kelemahan nombor 2, perhatikan external hard dics mempunyai letter J: dan virtual drive berletter H: dan hard dics 2nd partition berletter D: . sedangkan drive letter mesti mengikut sequence.. A,B,C,D,E,F,G,H,I and so on.

0 comments:

Post a Comment

Eddytech menggunakan sistem comment yang tidak memerlukan anda untuk memasukkan "captcha" bagi memudahkan eddytech untuk mendapat feedback daripada anda :)